Kerk in Loenen aan de Vecht

Romeinen, Friezen en Franken

Ludger zou rond 800 na Chr. in Werinon een kerk hebben gesticht. Waar Werinon precies ligt, is onbekend. De historici twijfelen tussen Muiderberg, Nederhorst of Loenen. Het is goed mogelijk dat vanuit deze moederkerk in Nigtevecht vervolgens een kerk is gesticht, die eveneens aan dezelfde heilige - namelijk Willibrord - was gewijd.

De kerk en de parochie werden geschonken aan de abdij van Werden en kwamen vervolgens in handen van de Utrechtse bisschop. De kerken die nu nog in Loenen, Vreeland en Nigtevecht staan, stammen uit de vijftiende eeuw. Delen zijn in tufsteen uitgevoerd. De kerk in Loenen is aan Ludger gewijd en heeft een 56 meter hoge toren, die in 1525 is gebouwd. Deze toren is geïnspireerd op de kerktorens van Amerongen en Eemnes-Buiten.