De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Woningen voor werkers

De versnelling

Voor de arbeiders werden nieuwe woonwijkjes gebouwd. Een verlichte industrieel koos vaak voor goede woningen, om zijn bedrijf aantrekkelijk te maken en zijn arbeiders een goed bestaan te bieden. In Maarssen verrezen huisjes voor de Friese arbeiders, die met Twijnstra waren meegekomen. Veel huizen werden echter gebouwd door kleine projectontwikkelaars, die slechts zoveel mogelijk geld wilden verdienen. Dat leidde soms tot benauwde steegjes met slechte hygiënische omstandigheden. Op zulke plaatsen sloegen de verschillende cholera-epidemieën rond het midden van de negentiende eeuw hard toe.