Muurschilderingen Westbroek

De Stichtse burgeroorlog

In hetzelfde jaar dat de Bourgondiërs zo huishielden in Westbroek, werd daar de nieuwe kerk voltooid. De bouw was in 1467 begonnen. De kerktoren was 42 meter hoog. In de kerk ligt Willem graaf van Rennenberg, heer van Zuilen en Westbroek begraven, maar het gebouw is vooral beroemd vanwege enkele bijzondere muurschilderingen. Een van die schilderingen beeldt de legende uit van de drie jagers en de drie doden. Drie edellieden waren op een jachtpartijtje en ontmoetten drie doden. Deze doden waarschuwden de jongelieden: denk er aan, ooit zullen jullie zijn zoals wij. Macht, rijkdom, aanzien, alles is slechts tijdelijk, denk aan de dingen die er echt toe doen. Een memento mori dus.