Oud-Zandbergen

Wegh der Weegen

Aan het einde van de achttiende eeuw verkocht Laurens Nepveu de buitenplaats Zandbergen aan Willem Ebeling. Het landgoed was toen zo'n 70 morgen groot en bestond uit een herenhuis, paardenstallen, een koetshuis, een tuinmanswoning en een moestuin. Daarom heen lag een park, aangelegd vanaf de zeventiende eeuw, toen Zandbergen een van de eerste buitenplaatsen langs de nieuwe weg naar Amersfoort was. Het huis is waarschijnlijk ontworpen door Jacob van Campen. Omdat de eerste eigenaar, Jasper Schade van Westrum, al direct bomen begon aan te planten, kwam Zandbergen in een parkbos te liggen. Zoals gebruikelijk hoorde er bij de buitenplaats ook een boerenbedrijf.

Later in de negentiende eeuw kwam het buiten in handen van Pieter de la Court, onder andere burgemeester van Amersfoort. Na hem werd de cacaofabrikant Jan Blooker eigenaar, die ook de grond aan de overzijde van de weg overnam. Daar ligt het huidige Blookerpark. In de twintigste eeuw kwam Zandbergen in handen van religieus genootschap, dat er een middelbare school stichtte. Deze werd een aantal jaren geleden gesloten en nu doet het huis dienst als kantoor.