Maalschappen

Van moeras tot akker

Op veel plaatsen hadden de boeren het ontgonnen land gezamenlijk in bezit. Er ontstonden 'organisaties' waarin de boeren onderlinge afspraken maakten over het gebruik en het onderhoud. Zo wordt het Maalschap van Wede en Emmeklaar (Malen van Hoogland) in 1282 voor het eerst genoemd en is er vóór 1594 een formele organisatie voor de Woudenbergse Meent. In Leusden ontstond in de dertiende of veertiende eeuw de marke van de Meent van de Leusderberg.