Fort aan de Buursteeg

De Grebbelinie

In 1743 was er een plan gemaakt om bij de plek waar de Buursteeg de Slaperdijk kruiste, een fort aan te leggen, dat onder meer de daar gelegen sluis moest verdedigen. De plannen bleven echter in de kast liggen tot 1786. Maar toen werd dan ook flink uitgepakt. Het fort kende bastions, lunetten (een V-vormig verdedigingswerk) en redouten (een kleine veldschans met alleen naar buiten stekende punten) en vormde toen het klaar was, een halve ster. Door de driehoekige punten kon aan alle kanten een vijand onder vuur genomen worden. Het fort was omgracht en had een stenen wachthuis. In 1794 werd het door Nederlandse, Ierse en Engelse troepen bemand om de Fransen tegen te houden, maar nog voor de vijand in zicht kwam, vluchtte het garnizoen.

Het fort werd daarna lange tijd niet gebruikt. In 1939 werd een anti-tankgracht om het fort gelegd. Opnieuw viel het in vijandelijke handen en kwam het in gebruik bij de Hollandse SS. Rond de bevrijding kwam het nog tot een vuurgevecht tussen SS-ers en de Binnenlandse Strijdkrachten. Het fort is nu deels gerestaureerd. Er zijn plannen er een bezoekerscentrum in te richten.