Station Leusden

De eerste spoorlijn

De spoorlijn Amersfoort-Kesteren werd in 1880-1886 door de staat aangelegd. Daarna werd de exploitatie toegewezen aan de Hollandsche Spoorweg Maatschappij. Langs de route werden 31 spoorwachterswoningen gebouwd, waarvan drie op het grondgebied van de gemeente Leusden. Aanvankelijk beschikte Leusden niet over een eigen station. Na langdurig onderhandelen lukte het de gemeenteraad om in 1886 een halte in Leusden te verkrijgen. Het wachtershuisje aan de Hamersveldseweg werd daartoe uitgebreid. De spoorlijn was aanvankelijk succesvol en in 1921 werd het traject verdubbeld en kwam er in Leusden een extra perron. In 1917 was in Leusden de Coöperatieve Handelsvereniging opgericht. De Handelsvereniging bouwde nabij het station een fabriekscomplex met kantoren, een fabriekshal en graansilo's. De aan- en afvoer geschiedde via het spoor.

De vernieling van de spoorbrug bij Rhenen in 1940-1945 was de genadeklap voor de lijn Amersfoort-Kesteren. De lijn was overbodig geworden en de spoorbrug werd niet hersteld. Tegenwoordig wordt het traject Amersfoort-Leusden nog gebruikt als goederenlijntje. De familie Pon bezat een groot garagebedrijf in Leusden. Voor dat bedrijf bleef de spoorlijn van groot belang: de verbinding kreeg zelfs de naam 'Ponlijn'. Sinds eind jaren '70 van de vorige eeuw is de lijn Veenendaal-Rhenen een aftakking van de lijn Utrecht-Arnhem.