De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Leven in een Jappenkamp

De Tweede Wereldoorlog

Leerdoelen

  • De leerlingen leren samen te werken.
  • De leerlingen leren hoe de Japanners omgingen met Nederlanders die in Indonesië woonden tijdens de bezetting.
  • De leerlingen leren wat een Jappenkamp is.
  • De leerlingen leren hoe er in een Jappenkamp werd geleefd.
  • De leerlingen leren hoe de oorlog in Nederlands-Indië verliep.

Benodigde voorkennis

De leerlingen hebben reeds een geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog gehad.

Randvoorwaarden

Computers met internet

Beoordeling

Er zijn in totaal 100 punten te verdienen. De leerlingen hebben een voldoende bij 60 punten.

Lesactiviteiten

De leerlingen maken de webquest

Link naar de les

Deze les is te vinden op: http://www.webkwestie.nl/wo2%20in%20nederlands%20indie/index.htm