De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Televisie - Vensterles

Groep 5-8

De televisie

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • Weten de leerlingen wanneer de eerste officiële televisie-uitzending in Nederland was.
 • Weten de leerlingen dat Philips de initiatiefnemer was voor de introductie van dit massa-medium.
 • Weten de leerlingen dat de computer de volgende stap in de 'informatierevolutie' betekende.
 • Weten de leerlingen wat Sociale Media zijn.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • (kleur)potloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad De Televisie

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over De Televisie

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Vormgever: Kok Korpershoek

Informatieblokjes

 • Foto van de eerste televisie-uitzending in 1951 (Wikimedia)
 • Foto van de eerste televsie (Collectie Museum Beeld & Geluid)
 • Afbeelding Philipsbrochure (Philips Company Archives)
 • Logo Nederland 2 (Wikimedia)
 • Foto Meneer de Uil (Wikimedia)
 • Foto Loeki de Leeuw (Collectie Museum Beeld en Geluid - © Geesink Studio)
 • Foto oude Apple computer (Wikimedia)
 • Foto oude Philips radio (via Muziekmuseum Vlaanderen)
 • Foto testbeeld (Wikimedia)

Werkblad

Iris Boter