De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Suriname en de Nederlandse Antillen

De koloniën worden zelfstandig

Het Caribisch gebied

Leerdoelen

 • de leerlingen kunnen de aanwezigheid van Surinamers en Antillianen in de hedendaagse Nederlandse samenleving in historische zin verklaren;
 • de leerlingen kunnen minstens drie voorbeelden geven van invloed van Surinamers en Antillianen op de Nederlandse cultuur;
 • de leerlingen kunnen globaal aangeven hoe de dekolonisatie van de West tot op heden verlopen is (Statuut 1954, onafhankelijkheid Suriname 1975)

Benodigde voorkennis

 • de leerlingen kunnen de Tijd van Televisie en Computer op de tijdbalk plaatsen;
 • in de aardrijkskundeles is nog niet uitgebreid ingegaan op Suriname en de Nederlandse Antillen, maar met de wereldkaart kan gewerkt worden;
 • de leerlingen zijn bekend met het feit dat Nederland vanaf de 17de eeuw gebieden in de West in bezit heeft (de Antillen en Suriname) en dat daar slaven op plantages werkten en dat de slavernij in 1863 afgeschaft is (Canonvenster Slavernij).

Randvoorwaarden

 • Voor les 1 zijn twee gastsprekers nodig.
 • In de lessen wordt filmmateriaal vertoond bij voorkeur via het digibord.
 • Een wereldkaart is aanwezig in de klas.
 • Voor de leesopdracht zijn kinderboeken nodig van Henk Barnard en Diana Lebacs

Beoordeling

De verwerkingsopdrachten worden nabesproken. De inhoud van de les komt in een later stadium aan de orde bij een toets over de Tijd van Televisie en Computer.

Lesactiviteiten

Les 1
Deze les begint met een gesprek over wat de leerlingen tegengekomen zijn over Suriname en de Nederlandse Antillen in krant en televisie. Daarna komt aan de orde waarde Surinamers en Antillianen vandaan komen en waarom ze naar Nederland komen. Vervolgens worden de verwerkingsopdrachten gemaakt en nabesproken.

Les 2
Deze les start opnieuw met een gesprek wat leerlingen tegengekomen zijn over Suriname en de Nederlandse Antillen in krant en televisie. Daarna komen de politiek ontwikkelingen in drie blokjes aan de orde: het Statuut, de onafhankelijkheid van Suriname en de Nederlandse Antillen. Vervolgens worden de verwerkingsopdrachten gemaakt en nagesproken.
Twee leerlingen houden op een nader te bepalen moment hun presentatie over het door hen gelezen kinderboek.

Bijlagen

 • Lesopzet 1 - met mogelijke verwerkingsopdrachten
 • Lesopzet 2 - met mogelijke verwerkingsopdrachten
 • Handleiding voor de leerkracht

Link naar de les

Download de complete les: 46_PO_Suriname_Antillen.pdf