Surinaamse Dollar

SRD: De Surinaamse Dollar

Op 1 Januari 2004 werd de Surinaamse dollar de nieuwe munteenheid van Suriname. Daarmee kwam een eind aan de Surinaamse gulden, die in de loop der jaren sterk in waarde was gedaald. De overheid besloot om het geldstelsel te versimpelen door drie nullen te schrappen van de biljetten en de naam te wijzigen in dollar. Dit betekende dat je niet meer met heel veel biljetten rond hoefde te lopen, die weinig waarde vertegenwoordigden.

Suriname heeft eeuwenlang een tekort aan gemunt geld gehad. Zo is vanaf 1667 lange tijd ruwe suiker een betaalmiddel geweest. Gouverneur J. Heinsius (1678 - 1680) probeerde het tekort aan kleingeld op te lossen door koperen penningen te laten maken. Zij heetten 'papegaaienpenningen, omdat aan een zijde een papegaai op een boomtak was afgebeeld. De munten waren gelijk aan 1, 2 of 4 pond suiker, waarbij 1 pond suiker één stuiver waard was. Onder gouverneur Crommelin werd in 1761 voor het eerst papiergeld uitgegeven. Hiervoor werden speelkaarten gebruikt die voorzien werden van een stempel en de handtekening van enkele hoge ambtenaren. De overheid maakte de uitgiften bekend door middel van plakkaten. Het opvallendste was dat de waarden afgebeeld waren op kaarten met klaveren, ruiten, heren en boeren. Daarmee fraudeerde men al in 1802, er verscheen een waarschuwing dat er vervalste tien guldenkaarten in omloop waren.

Op 15 augustus 1826 werd per Koninklijk Besluit bepaald dat Nederlandse munten als betaalmiddel gebruikt konden worden in Suriname.