Engels Tussenbestuur

Engels Tussenbestuur

In 1792 werd de West Indische Compagnie opgeheven omdat ze haar schulden niet meer kon betalen. Het bestuur van de kolonie viel voortaan onder de Sociëteit. In Suriname werd een Engels tussenbestuur ingesteld onder protectie van de Engelse koning omdat het gouvernement niet gedicteerd wilde worden door de Fransen.

In 1795 was het Franse leger de Nederlanden binnengevallen en werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. De broer van keizer Napoleon, Lodewijk, kwam in 1806 op de troon. Stadhouder Willem V vertrok als balling naar Engeland.

Na de Franse Revolutie werd bijvoorbeeld in Haïti de slavernij afgeschaft. De planters in Suriname wilden dat niet, dus haalden ze de Engelsen in 1799 binnen. Deze namen het bestuur over. Voor alle Nederlandse overzeese gebieden is het Engelse Tussenbestuur belangrijk geweest. Ook in Brits Guyana en in Zuid-Afrika. Daar trokken de Engelsen zich na 1816 niet meer terug, en deze gebieden bleven dus Engelse Koloniën.

Voor alle gebieden is het Engelse Tussenbestuur ook belangrijk geweest wat betreft de afschaffing van de slavenhandel, die in 1808 werd verboden. De Emancipatie in de overzeese gebieden voltrok zich in 1834, waarna een periode van 'apprenticeship' volgde, afhankelijk van het gebied duurde dit vier of zes jaar.