CARICOM

In 1968 was er door een aantal landen in het Caribische gebied een Caribbean Free Trade Area (CARIFTA) gecreëerd, waardoor er tussen een aantal landen vrije handel van goederen mogelijk was. Over vrije beweging van arbeid en kapitaal was niets afgesproken en ook was er tussen de landen nog niets geregeld op het gebied van landbouw, industrie of buitenlands beleid. In 1972 werd besloten om de CARIFTA om te zetten in een gemeenschappelijke markt en Caribische gemeenschap, waardoor er meer samenwerking tussen de landen zou plaatsvinden. De Caribbean Community and Common Market (Caricom) werd met het Verdrag van Chaguaramas op 1 augustus 1973 opgericht door Guyana, Barbados, Trinidad & Tobago en Jamaica. Suriname sloot zich in 1995 bij deze groep aan en was daarmee het veertiende land. In totaal zijn er nu vijftien landen lid van de Caricom. Daarnaast zijn er vijf landen die associatief lid zijn, en zeven die observeren.

Het hoofdgebouw van de Caricom staat in Georgetown, Guyana. Er worden steeds nieuwe afspraken gemaakt, zoals de Single Market Economy, waarbij landen vrij door hen geproduceerde goederen kunnen im- en exporteren. Verder zijn er afspraken op het gebied van onderwijs, recht (politie en justitie), meteorologie, rampenplanning en zijn er overkoepelende informatie- en vertalingsbureaus.

Deze organisatie wordt voor Suriname steeds belangrijker, omdat ons land zich meer op de regio wil richten. Het voorzitterschap roteert per half jaar dus om de zoveel tijd zal ook Suriname de vergadering voorzitten. Ook richten steeds meer bedrijven of sectoren hun regionale platforms op, zoals de telecommunicatiebedrijven die verenigd zijn in de CANTO (Caribean Telecomunication Organisation).