De Stijl - Vensterles

De Stijl Groep 5 t/m 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen hoe de kunststroming De Stijl is ontstaan.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wie de belangrijkste leden van De Stijl waren.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen vertellen wat de belangrijkste kenmerken van deze kunststroming zijn.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat De Stijl zich in verschillende kunstvormen heeft geuit.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden vertellen welke invloed De Stijl heeft gehad.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van de kunststroming De Stijl, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over De Stijl.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat over De Stijl.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Informatieblokjes

 • Café de Unie (Wikimedia)
 • Het Rietveld-Schröderhuis (Wikimedia)
 • Rood-blauwe leunstoel, Gerrit Rietveld. (Collectie Centraal Museum, Utrecht)
 • De koe, Theo van Doesburg (Wikimedia)
 • Contra-Compositie met dissonanten XVI, Theo van Doesburg, 1925
 • Gedicht 'Trein', I.K. Bonset, 1921 (Wikimedia)
 • Nijntje in het museum, Dick Bruna (Mercis B.V.)

Werkblad