De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Uitdrukkingen in de Statenbijbel

Het boek der boeken

De Statenbijbel

Leerdoelen

  • De leerling kan met gebruikmaking van informatiebronnen uitdrukkingen in de Bijbel zoeken en vinden.
  • De leerling kan de oorspronkelijke context van minimaal zes uitdrukkingen beschrijven.
  • De leerling kent de huidige betekenis van minimaal zes uitdrukkingen die ook in de Statenbijbel voorkomen.
  • De leerling kan met voorbeelden uitleggen dat de Statenbijbel een grote invloed heeft gehad op de huidige Nederlandse taal, met name via uitdrukkingen.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

  • internet
  • voldoende bijbels (als internet niet beschikbaar is)

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introductie Statenbijbel
Meer dan duizend uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes zijn aan de Statenvertaling ontleend. De uitdrukking 'hier wil ik een kanttekening bij maken' is bijvoorbeeld gebaseerd op de kanttekeningen in de Statenvertaling die aan de kant van de Bijbeltekst staan en een verklaring voor de zogeheten 'duistere woorden weergeven. (Raadpleeg voor meer informatie ook C.F. Zeeman, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volksuitdrukkingen, aan den Bijbel ontleend, 1877.)
Introduceer de Statenbijbel, bijvoorbeeld aan de hand van informatie op www.entoen.nu. Laat bijvoorbeeld de canonclip zien. Ook bevat de site relevante achtergrondinformatie en bronnen zoals schilderijen, tekeningen en een cartoon van Fokke en Sukke.

Activiteit 2: maken van de werkbladen
Deel het werkblad met de twee opdrachten uit en benadruk dat leerlingen gebruik kunnen maken van de moderne vertaling. Voor wie dat wil is ook de Statenvertaling beschikbaar via www.statenvertaling.net.

Activiteit 3: evaluatie en nabespreking
Geef de leerlingen het antwoordenblad. Bespreek enkele uitdrukkingen klassikaal, bijvoorbeeld uitdrukkingen waarvan de betekenis of de oorspronkelijke context in de Bijbel niet duidelijk is geworden.

Bijlagen

  • Werkblad
  • Antwoordenblad
  • Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 17_VO_Uitdrukkingen_in_de_Statenbijbel_SLO.pdf