De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Statenbijbel 1637

Het Boek der boeken

De Statenbijbel

Leerdoelen

 • De leerlingen leren dat het drukken van de Bijbel mogelijk is geworden door het ontstaan van de boekdrukkunst. Daardoor kon de Bijbel sneller verspreid worden.
 • De leerlingen leren dat met de komst van de Reformatie er Bijbels worden vertaald in het Nederlands.
 • De leerlingen leren hoe de Statenbijbel tot stand gekomen is.
 • De leerlingen leren wat de invloed was van de Statenbijbel op de Nederlandse taal en cultuur.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

 • Oude Statenbijbel
 • Eventueel bezoek van koster met de kanselbijbel
 • Canonwandplaat
 • Muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck
 • PowerPoint presentatie

Beoordeling

De antwoorden op de vragen en opdrachten die de leerlingen hebben gemaakt staan in de handleiding bij de lesbrief

Bijlagen

 • Handleiding bij de lesbrief met nuttige lessugesties
 • Leerlingenboekje met vragen en opdrachten
 • PowerPoint presentatie

Lesactiviteiten

Inleiding
U leidt het onderwerp Statenbijbel in. De leerlingen lezen daarbij de inleiding uit het leerlingenboekje

1: De Bijbel en de boekdrukkunst
U bespreekt 'De Bijbel en de boekdrukkunst' met uw leerlingen en zij maken de vragen en opdrachten. In de handleiding vindt u handige tips voor differentiatie en nuttige lessuggesties.

2: De Bijbel in het Nederlands
U bespreekt 'De Bijbel in het Nederlands' met uw leerlingen en zij maken de vragen en opdrachten. In de handleiding vindt u handige tips voor differentiatie en nuttige lessuggesties.

3: Hoe de Statenbijbel is ontstaan
U bespreekt 'Hoe de Statenbijbel is ontstaan' met uw leerlingen en zij maken de vragen en opdrachten. In de handleiding vindt u handige tips voor differentiatie en nuttige lessuggesties.

4: De invloed van de Statenbijbel op onze taal en cultuur
U bespreekt 'De invloed van de Statenbijbel op onze taal en cultuur' met uw leerlingen en zij maken de vragen en opdrachten. In de handleiding vindt u handige tips voor differentiatie en nuttige lessuggesties.

Link naar de les

Download de les: Statenbijbel_lesbrief.pdf en de PowerPoint presentatie: De_Statenbijbel_1637.HetBoekDerBoeken.ppt

U kunt de lesbrief, de handleiding en de PowerPoint presentatie ook bestellen door een mail te sturen naar: lesbrief@gereformeerdebijbelstichting.nl