De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Nederlandse troepen in Srebrenica

Hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?

Srebrenica

Leerdoelen

  • De leerling kan uitleggen waarom Nederlandse soldaten in de jaren negentig naar Srebrenica gingen.
  • De leerling kan de hoofdtaak noemen van de volgende internationale organisaties: Verenigde Naties, de NAVO, de Europese Unie.
  • De leerling kan de vredesmissie in Srebrenica in het kort navertellen.

Benodigde voorkennis

Genocide in de Tweede Wereldoorlog (Auschwitz), oprichting Verenigde Naties in 1945, einde Koude Oorlog in 1990, Joegoslavië tot 1992

Randvoorwaarden

Internet

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: activeer de voorkennis
Activeer de voorkennis van leerlingen over de volgende begrippen in een onderwijsleergesprek: Joegoslavië-tribunaal, Srebrenica, Verenigde Naties, NAVO, vredesmissies. Leg een relatie met de actualiteit, bijvoorbeeld de uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan.
Activiteit 2: leerlingen maken de opdrachten op het werkblad
Leerlingen maken opdracht 1 tot en met 3.
Activiteit 3: nabespreking
Bespreek de opdrachten na. Sluit de les af met een onderwijsleergesprek over de volgende vraag: hoe zorg je voor vrede in moeilijke tijden?

Bijlagen

  • Werkbladen Nederlandse troepen in Srebenica
  • Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 47_PO_Nederlandse_troepen_in_Srebrenica_SLO.pdf