De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Spinoza in Rijnsburg

Over oneindigheid

Spinoza

Leerdoelen

De leerlingen leren van Spinoza dat er drie beelden en drie bewegingen verbonden zijn aan het begrip 'oneindig':

 • een cirkel; je kunt 'eindeloos' blijven rondgaan; je komt weer terug bij waar je begonnen bent;
 • een grote hoop; je kunt 'eindeloos' blijven tellen; je komt nooit klaar;
 • een land zonder grens; je kunt 'eindeloos' blijven doorreizen; er komt geen einde aan.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

-

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Openingsscenario

 • Vertel iets over het leven van Spinoza.
 • Deel vervolgens de werkbladen uit. De leestekst kun je gezamenlijk - of individueel - laten lezen.
 • Laat de kinderen individueel de bladzijde 'aan de slag' maken.


Vervolg

 • De kinderen bespreken met elkaar hun antwoorden uit het schema. Het mooiste is dit in kleine groepen te doen, dan kunnen alle kinderen aan bod komen. In de hele groep kunnen enkele antwoorden naar voren komen.
 • Als je voor jezelf de drie beelden en bewegingen (zie leerdoelen) in je achterhoofd houdt, kun je gemakkelijk doorvragen.


Verdieping

 • Laat de kinderen individueel de vraag op de vierde pagina van het werkblad beantwoorden.
 • Geef ze voldoende tijd hiervoor.
 • Wissel enkele antwoorden uit in de hele groep.
 • Wie wil reageren?
 • Probeer enig gesprek op gang te brengen. Let op dat dit niet verzandt.


Afronding

 • De kinderen schrijven hun wens op in de ruimte op pagina 4 van het werkblad.
 • Desgewenst kun je de wensen na afloop nog uitwisselen.

Bijlagen

Werkbladen voor de leerlingen en een instructie bij de les voor de leerkracht.

Link naar de les

Download de les: Instructie_Spinoza_in_Rijnsburg.pdf en Werkbladen Spinoza_in_Rijnsburg.pdf

Dit is een les uit Filosoferen doe je zo van Groot Denkraam - Kinderfilosofie