De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Spinoza en filosoferen

Op zoek naar de waarheid

Spinoza

Leerdoelen

  • De leerling kan uitleggen waarom Spinoza de beroemdste filosoof van Nederland wordt genoemd.
  • De leerling kan kenmerken van de periode benoemen waarin Spinoza zijn belangrijkste ideeën publiceerde.
  • De leerling kan voorbeelden noemen van filosofische vraagstukken.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

internet

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introductie van Spinoza
Introduceer de filosoof Spinoza met gebruikmaking van Achtergrondinformatie voor de docent. Beschrijf de tijd waarin Spinoza leefde. Maak ook gebruik van de informatie op www.entoen.nu en laat leerlingen bijvoorbeeld enkele kleine zoekopdrachten uitvoeren over leven en werk van Spinoza.

Activiteit 2: keuzeopdrachten
Leerlingen maken de opdrachten op de werkbladen. Dat kan op drie manieren:

  • Bepaal vooraf zelf welke opdrachten alle leerlingen moeten maken. Als leerlingen alle opdrachten maken, kost dat ongeveer 4 lesuren.
  • Geef de leerlingen de keuzevrijheid om zelf opdrachten te kiezen, bijvoorbeeld 'Maak naar eigen keuze drie van de vijf opdrachten' of 'Maak opdracht 3 in ieder geval en kies nog één andere opdracht uit.'
  • Pas de expertwerkvorm toe: verdeel de leerlingen in vijf groepen waarna iedere groep verantwoordelijk is voor één opdracht die de groep vervolgens aan het eind van de les(sen) aan de klas presenteert.

Activiteit 3: nabespreking
Bespreek de opdrachten na, bijvoorbeeld door iedere opdracht door een groep te laten presenteren.

Bijlagen

  • Werkblad Spinoza en filosofie
  • Achtergronfinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 22_VO_Spinoza_en_filosoferen_SLO.pdf