De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Slavernij - Vensterles

Groep 5-8

Slavernij

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • weten de leerlingen dat Nederlandse kooplieden hebben gehandeld in slaven en kunnen ze deze periode plaatsen op de tijdbalk.
 • weten leerlingen wat bedoeld wordt met de 'Driehoek van de slavenhandel'
 • zijn de leerlingen bekend met de volgende begrippen: WIC, Fort Elmina, slavenmarkt, plantage, ketenen, brandmerken, Marrons
 • weten de leerlingen dat Nederland op 1 juli 1863 als een van de laatste landen slavernij officieel verbood

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Deze les is tot stand gekomen dankzij steun van de Van den Berch van Heemstede-stichting en het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeediensten.

Vensterplaat

Informatieblokjes

 • Kaartje Driehoek van de slavenhandel (bewerking door entoen.nu)
 • Gravure Fort Elmina (via entoen.nu)
 • Schets van een slavenschip van de Atlantische slavenhandel (Wikimedia)
 • Gravure van een slavenmarkt in Suriname (Geheugen van Nederland)
 • Gravure slaaf en slavin op een suikerrietakker (via entoen.nu)
 • Foto van een 'slavenstempel' (Wikimedia)
 • Foto van een smeedijzeren slavenhalsboei (Wikimedia)
 • Foto Nationaal Monument Slavernijverleden (Wikimedia)

Werkblad

 • Kaartje Driehoek van de slavenhandel (bewerking door entoen.nu)
 • Illustratie slaaf (detail vensterplaat)
 • Foto Nationaal Monument Slavernijverleden (Wikimedia)