De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Slavernij 1700-1800

Mensenhandel en gedwongen arbeid

Slavernij

Leerdoelen

 • de leerlingen kunnen aangeven waar de slaven vandaan kwamen en hoe de slavenhandel in elkaar zat.
 • de leerlingen kunnen de rol van de Nederlanders - de WIC - in de slavenhandel beschrijven (Elmina, Curaçao).
 • de leerlingen kunnen verwoorden hoe de slaven vanuit Afrika getransporteerd werden naar Amerika en hoe ze verkocht werden.
 • de leerlingen kunnen beschrijven waarvoor de slaven naar Amerika gehaald werden.
 • de leerlingen kunnen onder woorden brengen wat zij vinden van slavernij.

Benodigde voorkennis

N.B. Aan deze les gaat de les De Republiek verkent West-Indië vooraf. Dat betekent dat in de beginsituatie zitten:

 • het begrip 'de Republiek'
 • 1648 het einde van de strijd met Spanje
 • de doelen van de WIC voor 1648 en erna
 • de bezittingen van de WIC omstreeks 1700 in het Caribische gebied
 • de ligging van de Nederlandse Antillen en Suriname op de wereldkaart

Andere aspecten van de beginsituatie:

 • de leerlingen kunnen de Tijd van Pruiken en Revoluties op de tijdbalk plaatsen;
 • de leerlingen kunnen werken met de wereldkaart.

Randvoorwaarden

 • Voor de les wordt indien aanwezig gebruik gemaakt van het digibord.
 • Er is een klassikale tijdbalk aanwezig.
 • Een wereldkaart is aanwezig in de klas, evenals de Junior Bosatlas.

Beoordeling

De verwerkingsopdracht wordt nabesproken. De inhoud van de les komt in een later stadium aan de orde bij een toets over de Tijd van Pruiken en Revoluties.

Lesactiviteiten

1. Leskern
Verhaal over slavenhandel en slavernij
2. Nagesprek over het verhaal
Reacties van leerlingen op het verhaal, plaatsing in de tijd, plaatsing in de ruimte en bespreking van de belangrijkste aspecten rondom slavenhandel en slavernij.
3. Verwerking
Bekijken van een clip en vervolgens een analyse maken van de inhoud.

Bijlagen

 • Lesopzet
 • Handleiding voor de leerkracht

Link naar de les

Download de complete les: 23_PO_Slavernij_2_mensenhandel_en_gedwongen_arbeid.pdf