De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Een preek over slavernij? Nee!

Slavernij in Suriname

Slavernij

Leerdoelen

Met deze webkwestie wordt de leerling (worden de leerlingen) vooral geleerd om:

 • zich te verdiepen in bijbelse en historische bronnen;
 • hoofd- en deelvragen voor het zoeken naar informatie te onderscheiden en te formuleren;
 • feiten en meningen te onderscheiden in informatiebronnen;
 • een mening te vormen over de informatie en
 • die mening te ondersteunen met argumenten;
 • zijn/haar mening overtuigend over te brengen in een zakelijke brief;
 • een standpunt in te nemen over het onderwerp slavernij.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

 • Het is raadzaam om het werkblad en de opdracht woordenschat voor de leerling te printen.
 • Taak 1 en 3 kunnen zonder computer uitgevoerd worden. De leerling heeft dan wel een Bijbel nodig.
 • Naar aanleiding van de uitkomsten van taak 1 kunt u een klassengesprek over slavernij in de Bijbel voeren. U kunt de uitkomsten van taak 2 ook laten presenteren in de klas.
 • Tip: SchoolTV heeft programma's over het thema slavernij.

Beoordeling

Er wordt gelet op het volgende:

 • De brief heeft een duidelijke opbouw in inleiding, middenstuk en slot. In de inleiding reageer de leerling op de preek, in het middenstuk geef de leerling zijn/haar mening over slavernij en in het slot vertel de leerling wat er moet veranderen. De leerling een overzichtelijke alinea-indeling.
 • De leerling gebruikt tenminste twee argumenten uit historische bronnen en/of de Bijbel. Alle argumenten heeft de leerling verwerkt in goede zinnen.
 • De brief past in het jaar 1660 en is overtuigend. De mening van de leerling als christen over slavernij is duidelijk.
 • De brief ziet er verzorgd uit (net handschrift, geen spelfouten).

Lesactiviteiten

Inleiding
De leerling leest de introductie en bekijkt het filmpje van Schooltv
Kern
De leerling maakt de opdrachten
Afsluiting
De leerling krijgt een beoordeling

Link naar de les

Deze webquest is te vinden op: http://www.webkwestie.nl/slavernij/index.htm