De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Republiek verkent West-Indië 1600-1700

Veroveringen in het Caribische gebied

Slavernij

Leerdoelen

 • de leerlingen kunnen aangeven wat de doelen van de West-Indische Compagnie waren
 • de leerlingen kunnen de betekenis van de verovering van de zilvervloot voor de Tachtigjarige Oorlog duidelijk maken
 • de leerlingen kunnen op de hedendaagse wereldkaart Suriname en de Nederlandse Antillen en Aruba aanwijzen
 • de leerlingen kunnen verklaren waarom en hoe de Republiek in de 17de eeuw de Antilliaanse eilanden en Suriname in bezit namen.

Benodigde voorkennis

 • de leerlingen kunnen de Tijd van Regenten en Vorsten op de tijdbalk plaatsen;
 • in de aardrijkskundeles is nog niet uitgebreid ingegaan op Suriname en de Nederlandse Antillen, maar met de wereldkaart kan gewerkt worden;
 • de leerlingen zijn bekend met het feit dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opnieuw oorlog voert met Spanje na een wapenstilstand tussen 1609 en 1621.

Randvoorwaarden

 • Voor de les wordt indien aanwezig gebruik gemaakt van het digibord;
 • Er is een klassikale tijdbalk aanwezig;
 • Een wereldkaart is aanwezig in de klas, evenals de Junior Bosatlas.

Beoordeling

De verwerkingsopdrachten worden nabesproken. De inhoud van de les komt in een later stadium aan de orde bij een toets over de Tijd van Regenten en Vorsten.

Lesactiviteiten

1. Verhaal leerkracht
De les begint met een door de leerkracht verteld verhaal over Piet Hein en de Zilvervloot.

2. Nabespreking van het verhaal
Reacties van de leerlingen, plaatsing in de tijd en plaatsing in de ruimte.

3. Uitleg over de WIC

 • Nader wordt ingegaan op de Tachtigjarige Oorlog, het Bestand en de doelen van de oprichting van de WIC: handel, kaapvaart, kolonisatie.
 • Bekeken wordt welke gebieden de WIC in het Caribische gebied in bezit neemt en waarom.
 • De positie van de WIC verandert door de Vrede van Munster in 1648; wat nu?

4. Verwerkingsopdrachten
De leerlingen maken verwerkingsopdrachten, die nabesproken worden.

Bijlagen

 • Lesopzet - met mogelijke verwerkingsopdrachten
 • Handleiding voor de leerkracht

Link naar de les

Download de complete les: 23_PO_Slavernij_1_republiek_verkent_West_Indie.pdf