De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Slavernij 1800-1900 - Afschaffing van de slavernij

Einde aan de mensenhandel en de gedwongen arbeid

Slavernij

Leerdoelen

  • de leerlingen kunnen aangeven wat slaven zelf probeerden te ondernemen om hun positie te verbeteren;
  • de leerlingen kunnen de opvattingen van de voor- en van de tegenstanders van slavernij verwoorden;
  • de leerlingen kunnen aangeven dat in de 19de eeuw de afschaffers aan de winnende hand zijn: eerst via een verbod op de slavenhandel en vervolgens op een verbod van de slavernij(voor de Nederlandse koloniën in de West in 1863).

Benodigde voorkennis

Aan deze les gaat de les Slavernij 1700-1800 vooraf. Dat betekent dat in de beginsituatie zitten:

  • slavenhandel ( van Afrika naar de West - rol van de WIC)
  • slavenwerk op de plantages (m.n. Suriname)

De leerlingen hebben zich ook een mening gevormd over slavernij.

Verder zit in de beginsituatie:

  • het op de tijdbalk kunnen plaatsen van de Tijd van Burgers en Stoommachines
  • de Franse Revolutie in 1789 met de idealen Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap

Randvoorwaarden

-

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Inleiding
In de inleiding wordt teruggehaald wat slavernij is, hoe de slaven van Afrika naar de West kwamen (rol van de WIC) en wat het leven en het werk van de slaven op de plantages was: bezit van een slavenhouder.

Leskern 1: Wat konden slaven zelf doen?
Centraal staan enige middelen die slaven ter beschikking stonden om iets te doen aan hun levensomstandigheden: langzaam aan doen, sabotage, opstand en weglopen

Leskern 2: Veranderende opvattingen over slavernij
In de tweede helft van de 18e eeuw begon de opvatting over slaven als dingen, waar je mee kon doen wat je wilde, plaats te maken voor het idee dat slaven ook mensen zijn met recht op vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Leskern 3: Afschaffing van de slavenhandel en slavernij
Kritiek op de slavernij groeide maar het verzet tegen afschaffing van de slavernij door de slavenhouders was krachtig. Uiteindelijk werd het een afschaffing in etappes: eerst de afschaffing van de handel in slaven, waardoor er geen nieuwe slaven meer aangevoerd werden uit Afrika en vervolgens de afschaffing van de slavernij: de emancipatie van de slaven.

Afsluiting van de les
De les wordt afgesloten met het invullen van een werkblad, gevolgd door een kort nagesprek. Eventueel wordt er nog een lijntje naar het heden gelegd.

Bijlagen

  • Lesopzet
  • Handleiding voor de leerkracht

Link naar de les

Download de complete les: 23_PO_Slavernij_3_afschaffing.pdf

1 Inleiding
In de inleiding wordt teruggehaald wat slavernij is, hoe de slaven van Afrika naar de West kwamen (rol van de WIC) en wat het leven en het werk van de slaven op de plantages was: bezit van een slavenhouder.
2 Leskern 1: Wat konden slaven zelf doen? Centraal staan enige middelen die slaven ter beschikking stonden om iets te doen aan hun levensomstandigheden: langzaam aan doen, sabotage, opstand en weglopen
3 Leskern 2: Veranderende opvattingen over slavernij
In de tweede helft van de 18e eeuw begon de opvatting over slaven als dingen, waar je mee kon doen wat je wilde, plaats te maken voor het idee dat slaven ook mensen zijn met recht op vrijheid, gelijkheid en broederschap.
4 Leskern 3: Afschaffing van de slavenhandel en slavernij
Kritiek op de slavernij groeide maar het verzet tegen afschaffing van de slavernij door de slavenhouders was krachtig. Uiteindelijk werd het een afschaffing in etappes: eerst de afschaffing van de handel in slaven, waardoor er geen nieuwe slaven meer aangevoerd werden uit Afrika en vervolgens de afschaffing van de slavernij: de emancipatie van de slaven.
5 Afsluiting van de les
De les wordt afgesloten met het invullen van een werkblad, gevolgd door een kort nagesprek. Eventueel nog een lijntje naar heden.1 Inleiding
In de inleiding wordt teruggehaald wat slavernij is, hoe de slaven van Afrika naar de West kwamen (rol van de WIC) en wat het leven en het werk van de slaven op de plantages was: bezit van een slavenhouder.
2 Leskern 1: Wat konden slaven zelf doen?
Centraal staan enige middelen die slaven ter beschikking stonden om iets te doen aan hun levensomstandigheden: langzaam aan doen, sabotage, opstand en weglopen
3 Leskern 2: Veranderende opvattingen over slavernij
In de tweede helft van de 18e eeuw begon de opvatting over slaven als dingen, waar je mee kon doen wat je wilde, plaats te maken voor het idee dat slaven ook mensen zijn met recht op vrijheid, gelijkheid en broederschap.
4 Leskern 3: Afschaffing van de slavenhandel en slavernij
Kritiek op de slavernij groeide maar het verzet tegen afschaffing van de slavernij door de slavenhouders was krachtig. Uiteindelijk werd het een afschaffing in etappes: eerst de afschaffing van de handel in slaven, waardoor er geen nieuwe slaven meer aangevoerd werden uit Afrika en vervolgens de afschaffing van de slavernij: de emancipatie van de slaven.
5 Afsluiting van de les
De les wordt afgesloten met het invullen van een werkblad, gevolgd door een kort nagesprek. Eventueel nog een lijntje naar heden.