De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Romeinse Limes - Vensterles

De Romeinse Limes

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les weten de leerlingen:

 • wanneer er Romeinen in ons land waren, hoe we de grens van het Romeinse rijk noemen en welke rivier de noordgrens van het rijk vormde.
 • dat de Romeinen een groot en sterk leger hadden om de grens te bewaken én dat er ook Germanen in meevochten.
 • waar het grootste Romeinse legerkamp in Nederland was en hoe dat heette.
 • dat de mensen hier veel geleerd hebben van de Romeinen. Ook kunnen zij hier enkele voorbeelden van noemen.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • (kleur)potloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Robbert Damen; met dank aan uitgeverij Big Balloon. Deze plaat staat ook in Van Toen tot Nu deel 1.

Informatieblokjes

 • Kaart Romeinse Limes (De Bosatlas van de geschiedeniscanon. Noordhoff Uitgevers, Groningen)
 • Foto Romeinse wachttoren (Wikimedia)
 • Foto Romeinse soldaten (Via Flickr)
 • Illustratie Romeinse soldaat (Iris Boter)
 • Foto van de resten van een Romeins schip (Hollandse Hoogte)
 • Foto van een Romeinse weg (Wikimedia)
 • Foto van een Romeinse mijlpaal (Museon, Den Haag)
 • Foto van een Romeins badolieflesje (Thermen Museum Heerlen)
 • Foto van een Romeinse munt (Wikimedia)

Werkblad