Romeinen in Nederland

De Romeinse Limes

Leerdoelen

  • De leerling kan een tijdbalk maken
  • De leerling kan een kaart van het Romeinse Rijk maken
  • De leerling kent enkele eigenschappen van de Germanen
  • De leerling heeft kennis van een aantal aspecten van een Romeinse nederzetting
  • De leerling kan vragen maken bij filmpjes
  • De leerling kan een klok met Romeinse cijfers maken

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

internet, rode potloden splitpen (of echt kwartsklokje), twee repen stevig karton voor de wijzers, stevig karton, foto's uit tijdschriften, passer, liniaal en potlood, hobbymes en snijmatje, schaar en plakstift, heldere vernis, kwast, touw, plakband, boeken met afbeeldingen van Romeins mozaïek te bekijken.

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introductie van de Romeinse Limes
Introduceer het begrip Romeinse Limes, de grens van het Romeinse Rijk. Laat bijvoorbeeld de canon-clip Romeinse Limes voor groep 7 en 8 zien. Of geef opdracht aan de leerlingen om de tekst op de website www.entoen.nu over de Romeinse Limes te lezen.

Activiteit 2: deel de werkbladen uit
Leerlingen maken de opdrachten op de werkbladen. Dat kan op drie manieren:
Bepaal vooraf zelf welke opdrachten alle leerlingen moeten maken. Als leerlingen alle opdrachten maken, kost dat ongeveer 8 klokuren.
Geef de leerlingen de keuzevrijheid om zelf opdrachten te kiezen, bijvoorbeeld 'Maak naar eigen keuze twee van de volgende opdrachten: 1, 2, 3, 4 en 5'. Of: maak opdracht 4 in ieder geval en kies nog één andere opdracht uit.'
Pas de expertwerkvorm toe: verdeel de leerlingen in zes groepen waarna iedere groep verantwoordelijk is voor één opdracht die de groep vervolgens aan het eind van de les(sen) presenteert.

Activiteit 3: bespreek de werkbladen na
Bespreek met de leerlingen de uitkomsten van de opdrachten.

Bijlagen

  • Werkblad Het Romeinse leven in Nederland
  • Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 02_PO_Romeinen_in_Nederland_SLO.pdf