De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Het Romeinse leger in Nederland

Het leven in een Romeins legerkamp

De Romeinse Limes

Leerdoelen

  • De leerling kan de loop van de Romeinse Limes beschrijven.
  • De leerling kan het belangrijkste doel van de Romeinse Limes noemen.
  • De leerling kan bronnen raadplegen en de informatie uit deze bronnen gebruiken voor het beantwoorden van vragen.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

internet

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: introductie van de Romeinse Limes
De docent introduceert de Romeinse Limes en vertelt in grote lijnen hoe groot het Romeinse Rijk was en hoe de grens in de Nederlanden liep. Zie ook Achtergrondinformatie voor de docent.

Activiteit 2: opdrachten
De leerlingen lezen de bronnen en maken opdrachten 1 tot en met 3. In opdracht 1 en 2 maken twee leerlingen (leerling 1 en 2) een plattegrond van het Romeinse legerkamp Noviomagus op basis van negen bronnen. In opdracht 3 schrijft één leerling (leerling 3) een achtergrondverhaal over de Limes en de legerkampen. Ook bij deze opdracht maakt de leerling gebruik van de bronnen 1 tot en met 9.

Activiteit 3: nabespreking en evaluatie
In opdracht 4 presenteren de drietallen de plattegrond en vertellen ze over extra informatie die ze hebben gevonden.

Bijlagen

  • Werkblad Het Romeinse leger in Nederland
  • Bronnenblad Het Romeinse leger in Nederland
  • Achtergrondinformatie voor de docent

Link naar de les

Download de complete les: 02_VO_Het_Romeinse_leger_in_Nederland_SLO.pdf