De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Romeinse Limes, een Romeinse grens door Nederland

Een Romeinse grens door Nederland

De Romeinse Limes

Leerdoelen

 • De leerling kan Nederland als deel van het Romeinse Rijk plaatsen.
 • De leerling kan de locatie van Romeinse forten verklaren.
 • De leerling kan de Limes in Nederland weergeven op een kaart.
 • De leerling kan vestigingsplaatsvoordelen van steden (castra) noemen.
 • De leerling kan de werking van een aquaduct uitleggen (extra opdracht).

Benodigde voorkennis

 • Algemene kennis over de aanwezigheid van Romeinen in Nederland
 • Werken met de atlas en het atlasregister
 • Schaalrekenen

Randvoorwaarden

 • Beschikbaarheid van atlas en kleurpotloden
 • Eventueel: beamer of digitaal schoolbord om kaarten te projecteren
 • De les over de Romeinse Limes is een op zichzelf staande les die bij verschillende onderwerpen aansluit, zoals steden, grenzen, identiteit en Europa

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer het onderwerp
Inventariseer in een onderwijsleergesprek wat de leerlingen al weten over Romeinen in het algemeen en over Romeinen in Nederland in het bijzonder, bijvoorbeeld:

 • Welke Nederlandse stad heeft een Romeinse oorsprong?
 • Wanneer waren de Romeinen in Nederland?
 • Waarom waren de Romeinen in Nederland?

Activiteit 2: Vul de werkbladen in
Leerlingen maken de opdrachten op de werkbladen. De extra opdracht is voor leerlingen die eerder klaar zijn met de andere opdrachten.

Activiteit 3: Bespreek de opdrachten na
Bespreek de antwoorden op de opdrachten na.

Bijlagen

 • Werkblad De Romeinse Limes
 • Antwoordenblad De Romeinse Limes

Link naar de les

Download de complete les: 02_VO_Romeinse_Limes_SLO.pdf