De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De Limes, een Romeinse grens door Nederland

Een Romeinse grens door Nederland

De Romeinse Limes

Leerdoelen

  • De leerling kan de Limes in Nederland aanwijzen op een kaart.
  • De leerling kan vestigingsplaatsvoordelen van een stad noemen.
  • De leerling kan de werking van een aquaduct uitleggen (extra opdracht).

Benodigde voorkennis

Algemene kennis over de aanwezigheid van Romeinen in Nederland. De les over de Romeinse Limes kan als onderdeel van het vak aardrijkskunde worden uitgevoerd of als vervolg op de geschiedenisles over de Limes

Randvoorwaarden

  • Beschikbaarheid van atlas en kleurpotloden
  • Eventueel: beamer of digitaal schoolbord om kaarten te projecteren

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1: Introduceer het onderwerp
Inventariseer in een onderwijsleergesprek wat de leerlingen al weten over Romeinen in het algemeen en over Romeinen in Nederland in het bijzonder, bijvoorbeeld:

  • Welke stad heeft een Romeinse oorsprong?
  • Wanneer waren de Romeinen in Nederland?
  • Waarom waren de Romeinen in Nederland?

Activiteit 2: Vul de werkbladen in

Leerlingen maken de opdrachten op de werkbladen. De extra opdracht is voor leerlingen die eerder klaar zijn met de andere opdrachten.

Activiteit 3: Bespreek de opdrachten na
Bespreek de antwoorden op de opdrachten na.

Bijlagen

  • Werkblad De Romeinse Limes
  • Antwoordenblad De Romeinse Limes

Link naar de les

Download de complete les: 02_PO_Romeinse_Limes_SLO.pdf