De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

De patriotten - Vensterles

Groep 5-8

De patriotten

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • weten de leerlingen dat Nederland de tweede helft van de achttiende eeuw een republiek was en werd bestuurd door stadhouder Willem V.
 • weten de leerlingen dat er crisis was in de Republiek, er veel onvrede was en daardoor een groep kritische burgers opstond die zich patriotten noemden.
 • weten de leerlingen dat de patriotten en de orangisten lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan.
 • weten de leerlingen wat de patriotten wilden en hoe ze hun kritiek uitten.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • (kleur)potloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

 • J.J. de Wetstein Pfister (Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht, © Noordhoff bv.)

Informatieblokjes

 • Portret stadhouder Willem V (Wikimedia)
 • Afbeelding pamflet 'Aan het volk van Nederland' (Wikimedia)
 • Afbeelding vrijkorps De Vrijheid (Stadsarchief Dordrecht)
 • Spotprent Keeshond (Iris Boter)
 • Portret Wilhelmina van Pruisen (Wikimedia)
 • Afbeelding van de aanhouding bij Goejanverwellesluis (Illustrator: De Wetstein Pfister. Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht, © Noordhoff bv.)

Werkblad