De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Patriotten

Aanhouding bij Goejanverwellesluis

De patriotten

Leerdoelen

 • Kennis:
  De leerlingen verwerven op een niet gebruikelijke, maar aansprekende wijze kennis over een historische reeks gebeurtenissen, toegespitst op de eigen regio, maar geplaatst in de context van de landelijke geschiedenis. Dit gebeurt vooral door gebruik te maken van de eigen beleving/activiteit en de leefomgeving van de kinderen.
 • Vaardigheden:
  Een groep leerlingen doet ervaring op t.a.v. het verzamelen van gegevens (via internet en andere gepubliceerde bronnen) die nodig zijn voor de uitvoering van het project, t.a.v. de organisatie van het project en t.a.v. de digitale verwerking ervan. De gehele groep doet ervaring op t.a.v. het gezamenlijk naspelen van een historische situatie en t.a.v. het zinvol reageren op de spelsituaties en de locaties tijdens de uitvoering.
 • Houding:
  De leerlingen worden gestimuleerd om creatief mee te denken bij de uitvoering van het project, zodat zij ervaren dat geschiedenis heel "leuk" kan zijn en te maken heeft met hen zelf en met hun eigen leefomgeving. Ook ervaren zij dat geschiedenis over heel concrete en herkenbare zaken/mensen kan gaan. De opdracht stimuleert hen om naar de eigen omgeving te kijken als een plek waar vroeger dingen gebeurden die ook nu nog interessant zijn.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

-

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Voorbereiding - Een aantal leerlingen zoekt (voornamelijk via internet) informatie over de Aanhouding bij Goejanverwellesluis. De locaties die belangrijk zijn voor deze gebeurtenis worden in kaart gebracht.


Les 1 - De leerkracht geeft de introductieles en legt uit wat de leerlingen gaan doen
Les 2 - leerlingen bereiden een werkblad en antwoordenblad voor, behorend bij de site. Beide bladen worden gecontroleerd door de leerkracht. Ook schrijven zij een verhaal over de aanhouding bij Goejanverwellesluis en maken zij een overzicht van de belangrijke personages.
Les 3 - Leerlingen zetten alle informatie op de site.
Les 3 - Een groepje leerlingen gaat op vooronderzoek en bezoekt de locaties die belangrijk zijn voor hun les.
Les 4 - Leerlingen bereiden zich voor op hun rol. De rollen zijn uitgeschreven door de leerkracht. Het gaat om de volgende rollen:

 • Wilhelmina
 • Hofdame
 • Willem V
 • Adjudant van Wilhelmina
 • Generaal/patriot
 • De Lange van Wijngaarden

Les 5 - Leerlingen spelen de aanhouding op locatie na en leggen dit in een modern fotoverslag vast.
Les 6 - Leerlingen schrijven teksten bij het fotoverslag. Het fotoverslag wordt op de site gezet.

Bijlagen

Lesuitwerking met werkbladen

Link naar de les

Download deze les inclusief bijlagen: Lesvanhetjaar2008_POdef.pdf