Tijd van televisie en computer

Suburbanisatie

Groei naar een "Stads dorp"

In Nederland en ook in en rond Amsterdam heerste in de vijftiger en zestiger jaren grote woningnood. Daarom werden in steden als Purmerend, Hoorn en Almere vanaf de zeventiger jaren grote contingenten woningen gebouwd. Ook bij Amsterdam; denk aan de Bijlmer. Maar ook in Diemen werden vanaf 1970 hele nieuwe wijken uit de grond gestampt.We denken dan aan Diemen-Zuid, Diemen-Noord, de Sniep en Holland Park, maar ook Ruimzicht en Spoorzicht II ( later Buitenlust ). Dit ging soms gepaard met lokaal verzet tegen de grote nieuwbouwplannen. Echter zonder succes, de wijken zijn er toch gekomen.

Diemen Zuid

Op 2 september 1971 stemde de gemeenteraad van Diemen in met het nieuwe bestemmingsplan. Enkele fracties gebruikten de term “marionetten van Amsterdam”. Als gevolg van de aanname van het nieuwe bestemmingsplan moest de bestaande bebouwing van 150 huizen en enkele bedrijven verdwijnen. De laatste bewoners vertrokken eind 1975 en begin 1976 uit de oude buurt, veelal richting Buitenlust. De Ouderkerkerlaan ( De weg van Diemen naar Ouderkerk ) en omgeving ( het buurtje "over de brug” ) veranderde vervolgens van een mooie laan met wat zijstraten en weilanden in een enorme nieuwbouwwijk. Er was veel verzet van de bewoners van de wijk tegen de nieuwbouwplannen. Zij wilden hun bestaande wijk inpassen in de nieuw te bouwen wijk.Door de bouw van de Bijlmer kon de wijk Diemen Zuid als een voortzetting van de Bijlmer worden beschouwd, want de plannen lagen klaar voor hoogbouw zoals in de Bijlmer. Het is er gelukkig niet van gekomen. Het is een wijk geworden ontworpen door verschillende architecten, waardoor de buurten hun eigen karakter hebben gekregen.Tussen 1978 en 1986 werden de wijken Bomenrijk, Polderland, Kruidenhof en Schelpenhoek gebouwd. De wijk Akkerland was daarvoor al opgeleverd.

Ruimzicht en Spoorzicht II ( later Buitenlust )

In 1969 kwamen de huizen in de wijk Ruimzicht gereed. Dit ging wel ten koste van de boerderijen langs de Ouddiemerlaan. Maar het was een tijd van vernieuwing en er waren woningen nodig. Een paar jaar later kwamen de studentenflats aan de Rode Kruislaan gereed.

De boerderijen Oud Eigen en Buitenlust werden in 1972 afgebroken en zo ontstond er ruimte voor de bouw een paar jaar later van 122 woningen voor de wijk die later Buitenlust zou gaan heten. Een aantal oorspronkelijke inwoners van de Ouderkerkerlaan en omgeving verhuisden naar deze nieuwe wijk in woningen die net in de jaren ‘74 en ‘75 gereed kwamen. Het waren “doorzonwoningen” die in heel Nederland in de zeventiger jaren werden gebouwd.

Diemen Noord

Begin jaren zeventig kwam uit onderzoek naar voren dat Diemen Noord een groot industrieterrein moest worden voor bedrijven uit met name Amsterdam. Tal van plannen zagen het licht en ook de weerstand tegen het vestigen van het industrieterrein nam toe. Na tal van acties werd een aantal jaren later de bestemming veranderd in woningbouw. In 1988 stemde de gemeenteraad in met de plannen voor de nieuwbouw in Diemen-Noord. Krakers hadden al een paar jaar in de verlaten boerderijen gewoond. De acties hadden gedeeltelijk succes. Oud Diemen werd afgebroken en opnieuw opgebouwd. En het gezondheidscentrum Diemen Noord werd gevestigd in de oude boerderij Zeldenrust.

Holland Park

De nieuwbouwwijk Holland Park, waarvan de start is begonnen in 2015,  wordt aangeprezen onder de titel: “Gelegen in Amsterdam-Diemen. Luxe huur- en koopwoningen in Amsterdam-Diemen op 10 min. van Amsterdam. Een uniek thuis. Goed bereikbaar. Groene omgeving. Sfeervolle grachten, prachtige gevels, gezellige straatjes en groene binnentuinen. Er verrijst een bijzonder goed bereikbaar kleinstedelijk woongebied met alle voorzieningen vlakbij.”
Oorspronkelijk had het gebied van circa 30 hectare sinds de jaren zeventig een bestemming als kantorengebied met 100.000 m² kantoorruimte. Door de structurele leegstand van de kantoren is besloten het gebied om te vormen tot woonwijk, net als het Bergwijkpark waarbij deels de kantoren zijn gestript en omgevormd tot woningen en deels zijn afgebroken en vervangen door nieuwbouw.
Omdat Diemen in tegenstelling tot Amsterdam geen erfpacht kent zijn de woningen veelal goedkoper dan vergelijkbare woningen in Amsterdam maar toch nabij gelegen.

Plantage De Sniep

Was de Sniep vroeger een industrieterrein vanaf 1981 vestigden zich tal van meubelwinkels op de Sniep en werd de meubelboulevard Diemen een feit. Jaren later, toen de Sniep een woonbestemming kreeg, gingen veel van deze winkels naar het pas geopende Villa Arena in Amsterdam Zuidoost. Plantage de Sniep ( zoals de wijk officieel heet ) zal uit meer dan 1000 huizen gaan bestaan en wordt doorsneden door de Muiderstraatweg en heeft veel water in de wijk. De gebouwen van de Sociale Werkvoorziening Pantar staan ook in de wijk en de Grote Rietschuur onderdeel van Pantar blijft met een andere bestemming behouden.