2016: Bewindvoerder Weekers

Van 2016 t/m 2020 is Frans Weekers bewindvoerder van de EBRD voor Nederland.

In mei 2016 trad Frans Weekers aan als de nieuwe bewindvoerder van de EBRD voor Nederland. Hij werd daarmee tevens bewindvoerder voor de andere landen in de door Nederland geleide kiesgroep: Mongolië, Noord-Macedonië (destijds nog de Former Yugoslav Republic of Macedonia), Armenië en China.

Gouverneur van de EBRD voor Nederland was op dat moment minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Plaatsvervangend gouverneur was minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen.

In mei 2020 gaf Frans Weekers, inmiddels vertrokken uit Londen, een interview aan NICC. De negen vragen betroffen resp. de invloed van het politieke mandaat op het leningenprogramma van de Bank; de vernieuwing van het transitie-concept; de meest bijzondere landenbezoeken; welk resultaat hem het meest voldoening gaf; China en India als nieuwkomers bij de EBRD; het belang van het EBRD aandeelhouderschap voor Nederland, waaronder de hulp & handel agenda van de ministers Ploumen en Kaag en het nut van zijn eerdere politieke ervaring voor het werk bij de Bank. Tenslotte geeft hij zijn visie op het beleidsthema Gender Equality.