2011: Bewindvoerder Vlaanderen

Van 2011 t/m 2016 is Paul Vlaanderen bewindvoerder van de EBRD voor Nederland

In 2011 trad Paul Vlaanderen aan als de nieuwe bewindvoerder van de EBRD voor Nederland. Hij werd daarmee tevens bewindvoerder voor de andere landen in de door Nederland geleide kiesgroep: Mongolië, Armenië en Noord-Macedonië (destijds nog de Former Yugoslav Republic of Macedonia).
Gouverneur van de EBRD voor Nederland was op dat moment minister van Financiën Jan Kees de Jager. Plaatsvervangend gouverneur was minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal.

In april 2020 gaf Paul Vlaanderen een interview aan NICC over zijn periode als EBRD bewindvoerder. U treft het resultaat hieronder aan.
De volgende onderwerpen komen aan de orde: de Arabische lente, de annexatie van de Krim door Rusland, een terugblik op EBRD Board group visits, het belang voor Nederland om aandeelhouder van de EBRD te zijn, de rol van de EU en de EU-lidstaten in de EBRD Board en de rol van twee nieuwkomers in de EBRD: India en China. Het interview wordt afgesloten met vier meer persoonlijke vragen: waaruit haalt hij zijn inspiratie en voldoening? En wat betekende de persoon van Jan Tinbergen voor hem?