SDAP

SDAP staat voor Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, deze partij is op 26 Augustus 1894 opgericht. De partij is ontstaan uit de Sociaal-Democratische bond en de Partij van de Arbeid. Een belangrijk persoon uit de partij was bijvoorbeeld Pieter Jelles Troelstra, hij was de bekendste persoon van deze politieke partij, hij was de fractievoorzitter van de SDAP. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij is een socialistische partij, dit betekend dat ze een linkse partij zijn en dus een actieve politieke partij zijn. De SDAP heeft het eerste jaar van een nieuwe partij in de tweede kamer, maar 2 zetels gemachtigd. Al snel daarna kreeg de SDAP veel meer zetels in de tweede kamer en werden ze destijds een belangrijke partij in de tweede kamer. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij streed bijvoorbeeld voor het algemeen kiesrecht en staatswetten, zoals pensioen. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij heeft ervoor gezorgd dat we nu pensioen hebben en dat iedereen een zorgverzekering heeft. De SDAP wil dat er voor iedereen dezelfde rechten gelden en dat iedereen geholpen kan worden als je ziek bent. De SDAP is in 1946 geëindigd, nu heet die partij PvdA. De PvdA is in 1946 opgericht en is nu nog steeds een belangrijke partij in de Tweede kamer. De SDAP heeft een bijdrage geleverd aan de rechtsstaat en de parlementaire democratie.