De Grondwet

De grondwet uit 1848

In het jaar 1813 kwam Willem Frederik van Oranje Nassau aan de macht hij was de zoon van stadhouder Willem V. In het jaar 1813 riep Willem Frederik een commissie bij elkaar met doel om een nieuwe grond wet te maken. In het jaar 1814 werd de grondwet goedgekeurd. Er was veel kritiek op deze grondwet omdat de vorst veel macht zou krijgen en de Staten-Generaal heel weinig. Door de jaren heen werd de grondwet meerdere keren aangepast en het koningshuis had altijd veel macht tot in het jaar 1848 toen er een nieuwe grondwet kwam, door deze nieuwe grondwet kreeg het koningshuis veel minder macht maar het kabinet en parlement kregen juist veel meer macht. Deze grondwet was het begin van onze democratie. In een grondwet staan alle wetten en regels van een land, daarom is het super belangrijk. Er staat bijvoorbeeld in dat alle mensen gelijk zijn wat heel belangrijk is.

 

 

De reden dat de grondwet van 1848 past bij de geschiedenis van de parlementaire democratie en de rechtsstaat is omdat door de grondwet er meer macht kwam bij het parlement. In een democratie hoort niet 1 persoon alle macht of bijna alle macht te hebben wat wel zo was. Door deze grondwet veranderde dit.