Aletta Jacobs

Een van de meest beroemde Feministen van Nederland

Aletta Jacobs staat is een van de meeste bekende feministen in de Nederlandse historie. Aletta was niet alleen een feminist ze was ook arts en pacifist. Aletta werd geboren in het jaar 1854 in Sappemeer, ze was het achtste kind in een Joodse familie. Aletta was ook de aller eerste vrouw die officieel was toegelaten in een universiteit dat was in het jaar 1871. Al van jongs af aan wou Aletta een arts worden, maar dat kon niet in die tijd daarom schreef zij een brief naar de eerste minister Thorbecke, ze wou worden toegelaten tot de academische lessen om arts te worden. Thorbecke stuurde een brief terug naar haar vader om te vertellen dat het mocht. Als arts richtte Aletta een praktijk op die voorhoedsmiddelen verkocht aan vrouwen. Ze heeft 50 jaar lang gestreden voor het vrouwelijke kiesrecht samen met ander mannen en vrouwen. De mensen die voor het vrouwenkiesrecht waren werden feministen genoemd. Deze feministen hadden veel dingen gedaan om vrouwen gelijk te krijgen met mannen ze gingen bijvoorbeeld vaak demonstreren. Het vrouwenkiesrecht kwam uiteindelijk in het jaar 1919, 3 jaar later gingen vrouwen voor het eerst stemmen in Nederland

 

De reden dat Aletta Jacobs bij de geschiedenis van de parlementaire democratie en de rechtstaat hoor is omdat ze vocht voor het vrouwenkiesrecht. Het kunnen kiezen van leiders is een kenmerk van een democratie