De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Beloningsbrief moordenaar van Willem van Oranje naar KB

Actueel
Beloningsbrief moordenaar willem van oranje.jpg

De Koninklijke Bibliotheek heeft op een veiling in Frankrijk een bijzonder document uit de zestiende eeuw gekocht: de beloningsbrief aan Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem van Oranje. Het handschrift is op perkament geschreven en opent met een afbeelding van het nieuwe wapenschild van de familie Gerards: een zilverrode leeuw op een achtergrond van zilver en rood.

De Spaanse overheid schreef in 1580 een ban uit tegen Willem van Oranje, die werd beschouwd als de ‘hoofdberoerder en bederver van het geheel Christenrijk’. Oranje werd vanwege zijn rol als leider van de Nederlandse opstandelingen uitgeroepen tot staatsvijand. De beloning voor de moord was een geldprijs van 25.000 kronen, dat is nu ruim 3 miljoen euro. Daarnaast werd men verheven tot de adelstand, met bijbehorend wapenschild.

Het was uiteindelijk de Franse katholiek Balthasar Gerards die op 10 juli 1584 Willem van Oranje neerschoot op de trappen van het Prinsenhof in Delft. Het was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. De opstandige gewesten moesten plotseling zonder leider verder. Maurits, de tweede zoon van Willem van Oranje, bleek uiteindelijk een waardige opvolger. Onder zijn leiderschap konden de noordelijke provincies doorzetten en kwam de Republiek van de zeven verenigde Nederlanden tot stand.