Aletta Jacobs werd als 8ste kind van de 11 geboren in een joods gezin in Sappemeer. Ze was een dochter van Abraham Jacobs en Anna de Jongh. Aletta Jacobs maakte zichzelf als vroeg sterk voor het recht op “hoger onderwijs” voor vrouwen. Terwijl haar broer Eduard de eerste Nederlandse joodse burgermeester was. en haar zus Charlotte de tweede afgestudeerde vrouw van Nederland.

Aletta Jacobs was in 1870 de eerste vrouw tie officieel werd toegelaten aan een hbs. Ze deed dit aan de Rijks Hogere Burgerschool in haar geboorteplaats. één jaar later vroeg ze aan Thorbecke toestemming om te mogen studeren aan de universiteit. Ze werd uiteindelijk in 1871 toegelaten toe de Rijksuniversiteit Groningen als studente medicijnen. Op zijn sterfbed gaf Thorbecke toestemming om ook examens af te leggen aan Aletta Jacobs. Al was ze niet de eerste vrouwelijke studente zoals veel mensen dachten was ze wel de eerste die succesvol een universitaire studie af heeft gerond. Aletta Jacobs legde in 1877 en 1878 haar examens af en werd daarmee de eerste vrouwelijke Nederlandse arts. Uiteindelijk kreeg ze een promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek van physiologische en pathologische verschijnselen in de grote hersenen. Daarna ging ze naar Londen om ze verder te ontwikkelen als vrouwenarts en kindergeneeskunde. Ze ging in Londen aan het werk in het Saint Mary’s Dispensary dit was een consultatiebureau.

Ook was Aletta Jacobs de bekendste Nederlandse vertegenwoordiger in de eerste hemistiche golf. Dat er gestreden werd voor vrouwenkiesrecht heeft indirect met Aletta Jacobs te maken. Dit kwam omdat je eerst vanaf een bepaalde loongrens mocht stemmen en zij mocht dus stemmen want ze was een arts met een goed inkomen dit inspireerde mensen.