Aletta Jacobs

Aletta Jacobs is geboren op 9 februari 1854 in Sappemeer. Ze was de achtste van een joods gezin met 11 kinderen. Ze was de dochter van Anna de Jongh en Abraham Jacobs.
Aletta Jacobs was de eerste Nederlandse vrouw die een universitaire studie succesvol had afgerond. Ze slaagde er als eerste vrouw in om haar artsexamen af te rondden (1877 en 1878), waardoor ze de eerste vrouwelijke arts uit Nederland werd. Heel wat later had Aletta Jacobs zich als huisarts gevestigd in Amsterdam. Ze hield hier onder andere wekelijkse gratis spreekuren voor vrouwen met een minder hoog inkomen, ze gaf ook cursussen en introduceerde het pessarium als voorbehoedsmiddel.
Maar Aletta Jacobs was veel meer dan een arts, ze is de beroemdste Nederlandse vertegenwoordigster van de eerste feministische golf. Met als voornaamste doel het algemeen kiesrecht voor vrouwen. Ze deed dit samen met andere vrouwen en mannen die ook opkwamen voor de rechten die vrouwen hebben. Deze groep noemde zichzelf ook wel: ‘de feministen’. Zo heeft deze groep mensen tentoonstellingen georganiseerd, deelden kranten en pamfletten uit, richtten samen verenigingen op, boden petities aan en waren ook regelmatig aan het demonstreren. Het heeft tot 1919 geduurd voordat het vrouwenkiesrecht eindelijk werd ingevoerd. En door dit harde werk van de feministen, konden de Nederlandse vrouwen voor het eerst stemmen. Ze was toen al 68 jaar oud.
Aletta Jacobs heeft een bijdrage geleverd aan de rechtsstaat en parlementaire democratie, omdat door haar harde inzet tijdens de eerste feministische golf vrouwen steeds meer gelijke rechten kregen in de maatschappij. Zo mochten vrouwen gaan studeren aan de universiteit en kregen vrouwen in 1919 algemeen kiesrecht.