Colofon van 'De Binnenvaart'

Canon van de Vereniging 'De Binnenvaart'

De Vereniging 'De Binnenvaart' stimuleert de interesse in de nationale en internationale binnenvaart op niet-politieke, -commerciële of -ideologische grondslag. De vereniging streeft er naar de historie van rederijen en particuliere vaart te behouden. Ook heden en toekomst van de Rijn- en binnenvaart worden niet vergeten.

De auteursrechten van de Canon van de Vereniging 'De Binnenvaart' berusten bij de Vereniging 'De Binnenvaart'.

Voor meer informatie: http://www.debinnenvaart.nl/