Colofon

Bijzondere archeologische vondsten in de provincie Zuid-Holland

Archeologie in Zuid-Holland

In deze canon worden in diverse vensters bijzondere archeologische vondsten in de provincie Zuid-Holland belicht. Diverse bijzondere vondsten zijn tentoongesteld in onder andere het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn, het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden en in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Op de website van het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland kunt u kennismaken met de archeologische collectie van Zuid-Holland. In het Provinciaal Archeologisch Depot voor de bodemvondsten bewaart en beheert de provincie Zuid-Holland haar archeologische vondsten. Het depot leent deze vondsten en documentatie uit aan musea en andere culturele instellingen. Dat kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor activiteiten die erop gericht zijn een breed publiek kennis te laten maken met archeologie.

Website: http://archeologie.zuid-holland.nl/