Colofon van Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn

Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn

De Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn. De geschiedenis van drie dorpen in 50 vensters door Bernadette Verhoef en Arjan van ’t Riet.

Op 1 januari 2014 is de gemeente Rijnwoude samen met Boskoop en Alphen aan den Rijn opgegaan in de gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnwoude zelf was ook een fusiegemeente. In 1991 gingen Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan en Rijn op in de gemeente Rijneveld, die twee jaar later weer werd omgedoopt in Rijnwoude.

Een aantal mensen die zich al langer bezighoudt met de plaatselijke geschiedenis, heeft bekeken of het mogelijk was om een volledige canon, 50 vensters tellende, samen te stellen voor de gemeente Rijnwoude. De gemeente bestond hiervoor te kort. De afzonderlijke dorpen, die ook na de fusie met Alphen en Boskoop hun naam zullen blijven behouden, hebben een zodanig rijke geschiedenis dat wel het mogelijk bleek om er 50 vensters mee te vullen.

Voor het schrijven van de vensters zijn mensen uit Rijnwoude zelf of met een band met een van de dorpen gevonden. Dit onder leiding van Arjan van t Riet en Bernadette Verhoef. Arjan was archivaris bij Streekarchief Rijnlands Midden en Bernadette heeft een aantal boeken en artikelen over lokale geschiedenis op haar naam staan.

Achterin het boek was nog ruimte voor de rubriek ’Ook Rijnwoude’. Hierin wordt aandacht besteed aan dat wat Rijnwoude zo typeert en wat niet in de vensters aan bod is gekomen.

Uniek in de Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk zijn de beeldmerken die grotendeels getekend zijn door Anne-Marie van Amsterdam en de vier plattegronden van de woonkernen. Ellen de Jong heeft hier ware zoekplaatjes van gemaakt. Ze nodigen uit om te kijken en te blijven kijken.

De gemeente Rijnwoude heeft de totstandkoming van het boek financieel mogelijk gemaakt en de Canon maakt deel uit van de activiteiten rond het afscheid van Rijnwoude.

De Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn is ook in boekvorm te verkrijgen: ISBN 9789462283244.

De auteursrechten van de Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn liggen bij Arjan van't Riet en Bernadette Verhoef.