Willibrord - Vensterles groep 5-6

Willibrord Groep 5 en 6

Samenvatting

Titel: Willibrord en het christendom in Nederland
Vak: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Kunstzinnige Oriëntatie, Taal
Venster: Willibrord (zie ook: venster Statenbijbel)
Tijdvak: Tijd van monniken en ridders (500-1000)
Doelgroep: groep 5-6
Tijdsduur: 60 minuten
Groeperingsvorm: klassikaal, tweetallen

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • De leerlingen leren over Willibrord en zijn drang om het christelijke geloof te verspreiden.
 • De leerlingen leren over de strijd tussen de Friezen en de Franken en de rol van Willibrord hierin.
 • De leerlingen spelen met verschillende standpunten en worden zich bewust van de impact van verbale en non-verbale communicatie.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • (kleur)potloden

Beoordeling

 • Aan de hand van de bespreking van het werkblad Willibrord groep 5/6

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering 

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Vormgever: Jan Lieffering

Informatieblokjes

 • Kerktorens aan de IJssel: Zutphen
 • Detail uit Asterix en Obelix: De papyrus van Caesar (les éditions Albert René, 2015)
 • De Heilige Willibrord: Buchmalerei, Trier um 1000. Einzelblatt, Paris, Bibliothèque National, Lat. 10510 - (Wikimedia)
 • Digitale visualisatie van de St. Salvatorkerk: DeroDe3D/ Rijntjes/ Stöver (entoen.nu)
 • Thor door Johannes Gehrts (1901): Walhall Germanische Götter- und Heldensagen. Für Alt und Jung am deutschen Herd. Breitkopf und Härte (publiek domein)
 • Schoolplaat Willibrord: J.H. Isings
 • Bonifatius velt de heilige eik: Houtgravure naar een tekening van Carl Peschel (ca. 1860) (Wikimedia)
 • Willibrordusbasiliek in Echternach: Toerisme Luxemburg, paulinaontheroad.com

 

Werkblad

Schoolplaat Willibrord - J.H. Isings