Canon

Canon van Leiderdorp

De canon is mogelijk gemaakt door bijdragen van:
- Leiderdorps museum: schilderijen
- Prins Bernhard Cultuurfonds: financiële bijdrage
- N.H. Roelandse: toestemming en informatie
- P. Sleeboom: fotografie
- Provincie Zuid-Holland: redactie tekst

In het Leiderdorps Museum beleeft u de rijke historie van Leiderdorp. De collectie telt maar liefst 2.500 voorwerpen, honderden boeken en een enorme hoeveelheid prenten, foto's, artikelen en schilderijen. Van toen én van nu. Gezamenlijk brengen zij de geschiedenis en cultuur van Leiderdorp voor u in beeld. Er worden regelmatig lezingen georganiseerd over historisch Leiderdorp. Speciaal voor leerlingen van groep 7 is er het erfgoedspoor: aan de hand van een lesbrief, een speurtocht in het museum en een excursie maken zij kennis met de geschiedenis van hun dorp. Ook een rondleiding of lezing met uw eigen gezelschap buiten de openingstijden is mogelijk.

Voor meer informatie: https://www.leiderdorpsmuseum.nl