Colofon van Canon van Maassluis

Canon van Maassluis


Samenstellers en schrijvers: Edwin Broekhart, Jan Schakel, Ineke Vink

Medeschrijvers: Wouter van Heiningen, Rinus van de Ree†, Hjalmar Teunissen, Gertjan van de Velden

Foto’s: archief Historische Vereniging Maassluis, Gertjan van de Velden

Stadsfotografen HVM: Kees Broere, Jan Steehouwer, Will van der Velde, Jos Webbers, Nel Wilkes, Klazien Zomer

Voor de uitgaven van de Historische Vereniging Maassluis zijn de volgende afkortingen gebruikt:
Kroniek: Kroniek van Maassluis
Atlas: Atlas van Maassluis
HS: Historische Schetsen van en over Maassluis, 70 deeltjes

Moerings: Dagboek van Hendrik Moerings

Inhoudelijk advies: David van der Houwen, Marloes Wellenberg

Ondersteuning: Klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van: Erfgoedhuis Zuid-Holland, Gemeente Maassluis, Museum Maassluis, Openbare Bibliotheek, Stadsarchief, Vlaardingen/ Maassluis

Correctie: Redactie Historische Vereniging Maassluis

Eindredactie: Ineke Vink