De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Grachtengordel VO onderbouw

Onderbouw VO

De grachtengordel

Samenvatting

In deze les staat de vensterplaat over de Grachtengordel centraal. 

 • vak: geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappij, CKV en eventueel biologie, beeldende vorming
 • tijdvak: 1600-1700 - Tijd van regenten en vorsten
 • doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs
 • tijdsduur: 1 uur
 • groepsvorm: klassikaal, individueel of tweetallen/groepjes

Benodigdheden

Leerdoelen

 • De leerlingen leren over het ontstaan van de grachtengordel van Amsterdam en over stadsplanning
 • De leerlingen leren, zien en ervaren de reden en wijze van uitbreiding van de stad Amsterdam in de 17de eeuw
 • De leerlingen leren sporen uit het verleden herkennen op de kaart van het huidige Amsterdam en passen dit toe in een stadswandeling op papier.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • computers/tablets met internet 
 • A3 of A4-papier, scharen, kleurpotloden, eventueel tijdschriften met beeldmateriaal van architectuur, natuur en kunst/mode
 • voor elke leerling een werkblad

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad 

Lesactiviteiten

Introductie

 • Bespreek klassikaal de vensterplaat over de grachtengordel. 

 • Bekijk samen de Klokhuisfilm of de Canonclip over de grachtengordel

Kern

 • De leerlingen maken individueel of in tweetallen de opdrachten van het werkblad. In de handleiding staan extra suggesties voor verdieping of verbreding van het programma.

Afsluiting

 • Bespreek klassikaal het werkblad en laat de leerlingen hun antwoorden en uitwerkingen presenteren. 

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Jacqueline Hofstra

Werkblad