Grachtengordel PO 7-8

De grachtengordel

Samenvatting

In deze les staat de vensterplaat over de Grachtengordel centraal. 

 • vak: geschiedenis, aardrijkskunde, beeldende kunst 
 • tijdvak: 1600-1700 - Tijd van regenten en vorsten
 • doelgroep: groep 7-8 basisonderwijs
 • tijdsduur: 1 uur
 • groepsvorm: klassikaal, individueel of tweetallen/groepjes

Benodigdheden

Leerdoelen

 • De leerlingen leren over het ontstaan van de grachtengordel van Amsterdam en over stadsplanning
 • De leerlingen leren, zien en ervaren de reden en wijze van uitbreiding van de stad Amsterdam in de 17de eeuw
 • De leerlingen leren sporen uit het verleden herkennen op de kaart van het huidige Amsterdam
 • De leerlingen vertalen hun eigen gevoel van de 21ste eeuw naar een ontwerp voor een gevel van een grachtenhuis.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • computers/tablets met internet 
 • A3 of A4-papier, scharen, kleurpotloden, eventueel tijdschriften met beeldmateriaal van architectuur, natuur en kunst/mode
 • voor elke leerling een werkblad

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad 

Lesactiviteiten

Introductie

 • Bespreek klassikaal de vensterplaat over de grachtengordel. 

 • Bekijk samen de Klokhuisfilm of de Canonclip over de grachtengordel

Kern

 • De leerlingen maken individueel of in tweetallen de opdrachten van het werkblad. In de handleiding staan extra suggesties voor verdieping of verbreding van het programma.

Afsluiting

 • Bespreek klassikaal het werkblad en laat de leerlingen hun antwoorden en uitwerkingen presenteren. 

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Jacqueline Hofstra

Werkblad