Karel de Vijfde - Vensterles 7-8

Karel de Vijfde

In deze les staat de vensterplaat over Karel de Vijfde centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat over het ontstaan van zijn enorme rijk.

Samenvatting

 • vak: geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen: ontwerpen
 • tijdvak: 1500-1600 - Tijd van ontdekkers en hervormers
 • doelgroep: groep 7-8 basisonderwijs
 • tijdsduur: 1 uur
 • groepsvorm: klassikaal, individueel of tweetallen/groepjes

Benodigdheden

Leerdoelen

 • De leerlingen leren over de macht van Karel V en het ontstaan van zijn enorme rijk
 • De leerlingen leren over hoe Karel V door erfenis en oorlog steeds meer gebieden in handen kreeg, onder andere verschillende gebieden die nu in Nederland liggen.
 • De leerlingen leren over het ontstaan en de betekenis van ‘wapens’ en de verschillende elementen erin en speciaal dat van Karel V
 • De leerlingen ontwerpen een eigen familiewapen op basis van bestaande gegevens.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • computers/tablets met internet
 • schetspapier en potloden
 • eventueel een atlas
 • voor elke leerling een werkblad

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad 
 • de gemaakte schets

Lesactiviteiten

Introductie

 • Bespreek klassikaal de vensterplaat van Karel de Vijfde en de aflevering van Klokhuis over Karel de Vijfde. Vergelijk de informatie uit de film met de informatie de leerlingen zelf hebben ontdekt in de vensterplaat.

Kern

 • De leerlingen maken individueel of in groepjes de vragen en opdrachten op het werkblad. Opdracht 3B is een ontwerpopdracht. Om deze opdrachten te maken hebben de leerlingen internet nodig en eventueel een atlas.

Afsluiting

 • Bespreking van het werkblad
 • Een presentatie van de door de leerlingen zelf ontworpen ‘wapens’.

 

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: John Rabou

Informatieblokjes

1 Karel de Vijfde: Portret van Karel de Vijfde. Titiaan, 1548. Collectie Alte Pinakotek, München.

2 Slim trouwen: Portret van Isabella van Portugal. Meester van de vrouwelijke halffiguren, 1503-1539. Collectie Museu Nacional de Arte Antiga, Lissabon.

3 Nederland wordt één: Carolusgulden, 1553-1556. Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_II_AR_Florin_82001326.jpg

4 Strijd om de macht: Het Spanjaardenkasteel dat Karel V in 1540 liet bouwen om de stad Gent in bedwang te houden. In: A. Sanderus, Flandria Illustrata. Publiek domein,  https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Karel_V#/media/File:Ghent,_Spanjaardenkasteel_;_1641.jpg

5 Een rijk waar de zon nooit ondergaat: De Spanjaarden veroveren en verwoesten de Azteekse stad Tenochtitlan, Mexico 1521. Anoniem, 2e helft 17e eeuw. Library of Congress, Washington, VS.

6 Altijd maar op reis: Portret van Karel de Vijfde te paard, Cornelis Anthonisz., (1555-1558). Rijksmuseum, Amsterdam.

7 Dood aan de ongelovigen: Acht doopsgezinden in Amsterdam verbrand. Jan Luyken, 1685. Rijksmuseum, Amsterdam.

8  Karels treurige einde: Allegorie op de troonsafstand van keizer Karel V te Brussel. Frans Francken (II), ca. 1630 – ca. 1640. Rijksmuseum, Amsterdam.

Werkblad

 • Nederland zeventien provincies - 1684 J. Seller (GB) - Oude Landkaarten.eu
 • Wapen van keizer Karel V, Karel I als koning van Spanje - publiek domein
 • Nederlands Rijkswapen van 1907, Johannes Evert van Leeuwen (1855-1931) - publiek domein