De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Europa - Vensterles VO

In deze les staat de vensterplaat over Europa centraal. De leerlingen ontdekken aan de hand van deze interactieve vensterplaat over de Europese Unie.

Lesopzet

Vak: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Taal

Tijdvak:  Tijd van televisie en computer (1950-2000)

Doelgroep: voortgezet onderwijs - onderbouw

Tijdsduur: 1 uur

Groeperingsvorm: klassikaal, individueel of tweetallen

Benodigdheden

Leerdoelen

 • De leerlingen leren over het ontstaan van de Europese Unie (EU), waarom er een EU is en hoe die werkt.
 • De leerlingen denken na over wat het betekent om Europeaan te zijn en burger van een EU-land.
 • De leerlingen ontdekken dat de EU op allerlei plekken in het dagelijks leven aanwezig is.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • computers of tablets
 • voor elke leerling een werkblad
 • eventueel een atlas

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Bespreek klassikaal de vensterplaat van Europa en/of bekijk de canonclip over Europa en bespreek de clip aan de hand van vragen.

Kern

 • De leerlingen maken individueel of in groepjes de vragen en opdrachten op het werkblad. Er zijn vier opdrachten. Om deze opdrachten te maken hebben de leerlingen internet nodig, eventueel een atlas en creativiteit om met gegeven letters een zin/ woorden te creëren. In opdracht vier schrijven de leerlingen een brief naar het Europees Parlement. Dit doen zij in kleine groepjes.

Afsluiting

 • Bespreking van het werkblad

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

 • John Erkelens

Informatieblokjes

 • Kaart van Europa met landenvlaggen - publiek domein
 • Brandweerlieden aan het werk na de Blitz in Londen, 1941 - National Archives UK - publiek domein
 • Europese vlaggen - Counsil of Europe
 • Vergaderzaal Europees Parlement - European Parliament
 • euromunt - ontwerp: Luc Luycx 2007 - Europese Unie
 • EU-gebouw Brussel - ANP
 • Uitleg kentekenplaat - Heuts Handel bv
 • Demonstratie voor Brexit - EPA

Werkblad

 • Kaartje Europa - ImageQuiz / Your Europe Map.com
 • Euromunten - Europese Unie
 • Eurozone - Europese Unie